RODO 2018-Informacja

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest : Firma Usługowo Handlowa Maria Dorosz z siedzibą:55-020 Galowice ul.Turniejowa5, adres e-mail: sklep@biowroclaw.pl
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
 •  zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);
 
 • prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 
 • sprzedaż produktów oferowanych przez BIOWROCLAW.PL;
 
 • prowadzenie działań marketingowych podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
 
 • dochodzenie roszczeń;
 
 • archiwizacja;
 
 • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
 
 • prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 
 • wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na FUH Maria Dorosz.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: 
 • udzielona zgoda;
 
 • konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 
 • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.
Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: 
 
 • podmiotom współpracującym oraz kontrahentom;
 
 • firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
  
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do: 
 • żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
 
 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 
 • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania w dowolnym momencie,
 
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 
 • przeniesienia Państwa danych osobowych.

Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzystać z innych uprawnień, o których mowa powyżej należy skontaktować się z Administratorem pod adresem poczty elektronicznej e-mail sklep@biowroclaw.pl ze stosownym żądaniem.

W konsekwencji odmowa zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez Administratora w ramach jego działalności.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym niezbędnym do wykonania umowy i/lub usługi.

Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji umowy i/lub usługi przez Administratora na rzecz strony powierzającej swoje dane osobowe, a dodatkowo przez czas ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz dla spełnienia obowiązków wynikających z odrębnych przepisów w szczególności podatkowych i rachunkowych. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe przetwarzane są także w celach statystycznych oraz badania rynku pod kątem zachowania i preferencji klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby działalności gospodarczej, po zakończeniu realizacji czynności prowadzonych w ramach eSklepu.

Kategorie danych osobowych:

 • przypisany adres IP
Produkt dodany do ulubionych

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce